JM School Tools - шаблон joomla Авто

Poštovani,

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, u saradnji sa E-upravom i profesorima (saradnicima) sa Matematičkog fakulteta u Beogradu i Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, kreirali su portal eVežbaonica koji su učenicima stavili na raspolaganje.

Portal eVežbaonica omogućava učenicima da kroz rešavanje zadataka proveravaju svoje znanje tokom priprema za završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Zadaci iz sedam predmeta (srpski jezik/maternji jezik, matematika, fizika, hemija, biologija, geografija i istorija), raspoređeni su prema težini na tri nivoa – osnovni, srednji i napredni nivo, a sastavljeni su na osnovu obrazovnih standarda.

Pored zadataka na srpskom jeziku, na portalu se nalaze i zadaci na osam jezika nacionalnih manjina – albanskom, bosanskom, bugarskom, mađarskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom ili hrvatskom – te učenici na svom nastavnom jeziku mogu da pristupe eVežbaonici i da odgovaraju na zahteve u zadacima.

Link za pristup:  https://evezbaonica.zvkov.gov.rs/

Portal je otvoren za javni pristup od petka 10.06.2022. godine.

Potrebno je da direktori škola i nastavnici obaveste učenike osmog razreda i njihove roditelje o Portalu eVežbaonica, kao o dodatnom vidu podrške učenicima prilikom pripremanja za završni ispit.