Štampa

U edukativnoj učionici održana je izložba radova učenika iz geografije. Izloženi su panoi na kojima su učenici predstavili određenu državu ili kontinent. U parovima ili grupama od gline i gipsa napravljeni su modeli vulkana sa erupcijama, model reljefa sa prikazanim uzvišenjima i ravnicama. Takođe su prikazali i izgled rečnog toka od izvorišta do ušća, kao i model cunami talasa. U sedmom razredu deca su svoja izlaganja pojedinih država upotpunili maketama gradova, modelima planinskih vrhovan i simbola država. Izložba je trajala od 16.12.2013. godine do 27.12.2013. godine.

Izložbu su posetili i učenici četvrtog razreda u cilju upoznavanja sa samim predmetom geografije.

Organizatori izložbe:

Marija Petrović, prof. geografije

Nataša Basarić, prof. geografije

Fotografije možete pogledati ovde.