Štampa

      Bibloteka je jedinstveni prostor naše škole koji se nalazi u prizemlju i zauzima prostor od oko 77   kvadrata.U njoj se nalazi veliki čitalački sto sa 20 mesta za čitanje, police za knjige gde je smeštena knjižna građa i lektira za učenike smeštene po UDK sistemu.

     Knjižni fond čini oko 6 000 biblioteških jedinica, od čega 980 jedinica čini stručna i priručna literatura, a ostalo školska lektira i beletristika.Takođe je i veliki broj periodičnih publikacija dostupan učenicima i nastavnicima naše škole.Celokupan knižni fond je smešten u elektronsku bazu podataka.

     Bibloteka je opremljena  računarima, koji su dostupni učenicima i nastavnicima za sve vrste pretraživanja na Intenetu kao i mogućnost štampanja raznih podataka, fotokopir aparatom, TV-om, video rekorderom, DVD plejerom.

     Program rada bibliotekara, pored svakodnevnih poslova (obrada i iznajmljivanje knjiga, časova u biblioteci i mediateci, pomoći učenicima u pronalaženju informacija na internetu i u biblioteci, stvaranju materijala za različite forme različitih sadržaja, izradi domaćih zadataka, referata...) obuhvataju i:

 

 

Radno vreme biblioteke je svakog radnog dana od 8 do 15 časova. Poslove bibliotekara obavlja Bogdan Paunović, profesor srpskog jezika i književnosti.