Štampa

Sastanak Đačkog parlamenta je u petak, 6. septembra u 1245. Poželjno je prisustvo svih članova.